Thi công bê tông chống nóng ở Nam Định

bê tông nhẹ chống nóng
bê tông nhẹ chống nóng

Thương hiệu bê tông chống nóng của chúng tôi đã được khách hàng tin dùng trong nhiều công trình, nhà dân ở trên toàn quốc. Nay chúng tôi mở rộng thêm chi nhánh bê tông chống nóng ở Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng… Các tỉnh phía Bắc.

Bê tông chống nóng có 2 dạng thi công.

Loại 1. Đổ trực tiếp một lớp lên trên mái của công trình. Với loại đổ trực tiếp này sẽ tạo ra một lớp bê tông nhẹ chống nóng liền khối.

Loại 2. Ghép các tấm bê tông nhẹ được đúc sẵn ở xưởng lên lớp mái trên cùng của công công trình.

Chú ý: Bê tông nhẹ chống nóng chỉ có tác dụng chống nóng là chính. Chúng không có tác dụng chịu lực. Với đặc tính nhẹ và xốp.