Đổ bê tông nhẹ chống nóng, chống ồn cho du thuyền

Đổ bê tông nhẹ chống nóng, chống ồn cho du thuyền ở Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh.

Với yêu cầu lớp vật liệu nhẹ, cứng, cách nhiệt, cách âm tốt để thi công trên Du Thuyền thì bê tông nhẹ chống nóng là vật liệu hoàn hảo cho mục đich này.

Thi công bê tông nhẹ cho du tuyền ở Hạ Long, Quảng Ninh
Thi công bê tông nhẹ cho du tuyền ở Hạ Long, Quảng Ninh

Thi công bê tông nhẹ cho du tuyền ở Hạ Long, Quảng Ninh Thi công bê tông nhẹ cho du tuyền ở Hạ Long, Quảng Ninh